Cập nhật chương trình thưởng lái xe beBIKE beCAR tuần 2

1701
chương trình thưởng bebike becar
chương trình thưởng bebike becar

Đối với #beCAR


( Giờ cao điểm: 6h-9h – 16h-19h & 9h-12h – 16h-20h cho 2 ngày T7-CN )
thưởng 30k/chuyến

Khung giờ còn lại: 20k/chuyến
Trực tuyến sẵn sàng nhận chuyến mỗi một giờ trong các khung giờ cao điểm và chạy ít nhất 1 chuyến các bác tài lái xe công nghệ thưởng 45K/1 tiếng


Đối với #beBIKE

( Giờ cao điểm: 6h-9h – 16h-19h & 9h-12h – 16h-20h cho 2 ngày T7-CN ) thưởng 15k/chuyến

Khung giờ còn lại: 10k/chuyến

Nghiêm cấm sử dụng các biện pháp gian lận, thời gian phát sinh chuyến xe để căn cứ thực tế khung giờ thưởng