Cập nhật Điểm Thưởng GoViet áp dụng từ 7/11/2019 tại khu vực HCM

2507

Ứng dụng gọi xe GoViet cập nhật lại cách tính ĐIỂM THƯỞNG cho tài xế xe ôm công nghệ, áp dụng từ ngày 7/11/2019 cho thành phố HCM

Theo đó thì thay đổi chương trình thưởng GoViet từ 7/11/2019, hãng gọi xe thay đổi lại ĐIỂM THƯỞNG màu đỏ. Còn các chính sách thưởng khác thì GoViet hoàn toàn giữ nguyên như ngày 5/10/2019