Chính sách chi trả chương trình thưởng VATO từ 1/10/2019

1097

VATO thông báo một số quy định về việc thanh toán – chi trả chương trình thưởng VATO, sẽ áp dụng từ ngày 1/10/2019

Chính sách chi trả thưởng của ứng dụng gọi xe VATO này, áp dụng cho cả xe ôm VATO Bike và tài xế công nghệ VATO Car