Anh Bửu Điền tiếp tục hóa thân vào vai xe ôm công nghệ GoViet. Chờ cả tiếng mới “nổ cuốc” mà cuốc xe có 13.000đ.

Khách lên xe đã nghi nghi…ủa sao giọng anh giống anh Color Man ghê ta…