Chủ tịch chạy xe ôm GrabBike | khách tiết lộ chuyện làm đẹp tiền tỉ

719

Thời buổi điện tăng lũy tiến, xăng dầu lên xuống thất thường. Ban ngày chủ tịch đi làm giám đốc, buổi chiều về khoác áo chạy thêm xe ôm Grab. Bộ mặt của chủ tịch tỏ ra nguy hiểm, vị khách nào sẽ là khách hàng kế tiếp…