chương trình thưởng grab
chương trình thưởng grab HCM 1/6/2020

Chương trình thưởng Grab HCM và Hà Nội, từ ngày 1/6/2020. Áp dụng cho các tài xế GrabBike – GrabExpress, ngoại trừ chuyên GrabFood.

  • Khu vực Grab Hà Nội
chương trình thưởng grab
chương trình thưởng grab 1/6/2020 Hà Nội