Chương trình thưởng VATO Bike – VATO Car áp dụng từ 30/7/2019

2874

Ứng dụng gọi xe VATO của công ty Phương Trang công bố chương trình thưởng định kỳ – áp dụng 30/7/2019

Thưởng này được áp dụng cho xe ôm VATO Bike – tài xế VATO Car. Phạm vi phủ khắp toàn bộ khu vực có sự hoạt động của VATO- Phương Trang