Đối tác vàng beCar khu vực TPHCM

912

Các đối tác chỉ cần hoàn thành tối thiểu 150-280 cuốc xe mỗi tháng để tham gia chương trình Đối Tác Vàng với mức thưởng lên đến 7% tổng doanh thu các chuyến đi (không bao gồm VAT).

Thời hạn chương trình:

hiệu lực từ ngày 17/01/2019 cho đến khi có thông báo mới.

Thời điểm tính chuyến đi:

– Các chuyến đi sẽ được tính từ ngày 01/01/2019. Do đó các chuyến đi đối tác đã hoàn thành trước ngày 17/01/2019 vẫn sẽ được tính cho chương trình.

Điều kiện và điều khoản:

– Tỷ lệ hủy chuyến: <= 20% 
– Tỷ lệ nhận chuyến: >=80% 
– Chương trình tính thưởng được tính riêng hàng tháng. 
– Mức thưởng chỉ được tính trên cước phí chuyến đi, không bao gồm VAT, phí cầu đường và các khoản phụ thu. 
– Đối tác vẫn nhận được các chương trình thưởng khác đang có. 
– Trong trường hợp phát hiện gian lận, be có toàn quyền quyết định việc trả thưởng cho chương trình này.