Grab 2 bánh | Chương trình thưởng ngọc hàng tuần 10/6

505

Cập nhật Chương Trình Thưởng Ngọc, nhận thưởng bằng cách tích lũy ngọc hàng tuần. Chương trình này áp dụng song song với chương trình thưởng ngọc hàng ngày.

Áp dụng cho tài xế nhận được tin nhắn trên ứng dụng Grab Driver

TP.Hồ Chí Minh

Chương trình thưởng ngọc hàng tuần TP.Hồ Chí Minh

Hà Nội

Chương trình thưởng ngọc hàng tuần Hà Nội