Grab 2 bánh: chương trình thưởng ngọc hàng tuần 17/6 – 23/6/2019

753

Chương trình thưởng ngọc mỗi tuần áp dụng từ 17/6 đến 23/6/2019. Chỉ dành cho tài xế nhận được thông báo qua ứng dụng Grab Driver

Chương trình thưởng ngọc mỗi tuần TPHCM
Chương trình thưởng ngọc mỗi tuần Hà Nội