Grab 2 bánh: chương trình thưởng ngọc hàng tuần

891

Chương trình thưởng ngọc hàng tuần (GrabExpress – GrabFood – KHÔNG áp dụng cho GrabBike) dành cho lái xe công nghệ nhận được tin nhắn qua ứng dụng GrabDriver.

Chương trình thưởng ngọc hàng tuần được áp dụng song song với chương trình thưởng ngọc mỗi ngày

*Khu vực thành phố Hồ Chí Minh (HCM)

chương trình thưởng ngọc hàng tuần thành phố Hồ Chí Minh (HCM)

*Khu vực thành phố Hà Nội (HN)

chương trình thưởng ngọc hàng tuần thành phố Hà Nội (HN)