Grab 2 bánh HCM: Chương trình thưởng ngọc mỗi ngày 17/05/2019

1341
Chương trình thưởng ngọc GrabBike TPHCM

Cập nhật chương trình thưởng ngọc mỗi ngày – bắt đầu từ ngày 17/05/2019 cho tài xế công nghệ GrabBike, GrabExpress, GrabFood (Grab 2 bánh). Áp dụng: khu vực thành phố Hồ Chí Minh (HCM)

Lưu ý: KHÔNG áp dụng cho tài xế chạy chuyên GrabFood