Grab 2 bánh: tăng thu nhập với GrabFood và GrabExpress. Đa dịch vụ – vững doanh thu

920
Đa dịch vụ - vững doanh thu

Đối tượng đủ điều kiện – địa điểm và thời gian đào tạo để kích hoạt dịch vụ GrabFood (giao đồ ăn) – GrabExpress (giao hàng). Grab với phương châm Đa Dịch Vụ – Vững Doanh Thu nhằm tăng thu nhập cho tài xế xe ôm công nghệ Grab.

GrabFood – GrabExpress- TPHCM
GrabFood – GrabExpress- Hà Nội