Grab bung tiền lấy thị phần ,thanh toán không tiền mặt GrabPay by Moca

966
grabpay by moca

Trong khi dư luận xã hội đang xôn xao, vì hóa đơn điện đang tăng cao. Grab chứng tỏ nắm bắt thị trường bằng việc tung ra chương trình: “Hoàn tiền xóa hết muộn phiền”

Trước đây, hãng Grab đều được đổi ra gói ưu đãi để tiếp tục sử dụng dịch vụ khác. Hiện nay, khi trả tiền hóa đơn thông qua Ví điện tử GrabPay by Moca trên Grab. Bạn sẽ được hoàn trả lại tiền tối đa là 400.000đ. Số tiền hoàn lại sẽ được gửi vào Ưu đãi của tôi/My Rewards. Từ đó bạn có thể quy đổi để rút về Ví, để tiếp tục trả tiền cho các dịch vụ khác của Grab. Hoặc trả tại những cửa hàng có logo chấp nhận thanh toán bằng Grabpay by Moca.

Chi tiết:

Đội nhóm Grab lại làm thơ lục bát như sau:

Bắc thang than với ông trời:

Hoá đơn điện nước làm vơi túi tiền.

Thì đây xoá hết muộn phiền,

Grab tặng ưu đãi cực “ghiền” như sau:

Bạn trả tiền thành công với hóa đơn từ 300.000đ đến dưới 500.000đ, bạn sẽ được hoàn trả lại 50.000đ.

Với hóa đơn từ 500.000đ đến dưới 1.000.000đ, được hoàn trả lại 100.000đ

Hóa đơn từ 1.000.000đ trở lên, hoàn trả lại 200.000đ

Nguyễn Tuấn Anh mảng Grab Financial Group Việt Nam: “Tiện thôi chưa đủ, phải thấy lợi hơn người dùng mới chọn. Phải làm sao để người tiêu dùng thấy cầm 1.000 đồng tiền mặt không có lợi bằng 1.000 đồng để trong ví GrabPay by Moca thì họ sẽ có thêm nhiều ưu đãi, mỗi giao dịch còn được cộng điểm GrabRewards gấp 3 lần so với tiền mặt. Khi người tiêu dùng nhận ra điều đó, họ sẽ sử dụng ví GrabPay by Moca nhiều hơn