GrabCar Đà Nẵng: thưởng cho tài xế đăng ký mới 6/2019

370

Chương trình Thưởng cho Tài xế mới dành cho các tài xế đăng ký lái GrabCar 4 bánh từ 01/6/2019 – 30/6/2019 tại Đà Nẵng.

Thời gian: 01/6/2019 – 30/6/2019

Đối tượng: Tài xế chưa từng đăng ký GrabCar và được kích hoạt trong giai đoạn 01/6/2019 – 30/6/2019

Nếu chạy đủ số cuốc xe quy định mỗi tuần trong vòng 3 tuần

Số cuốcThưởng
25100.000đ
45200.000đ
80400.000đ

Thời gian xét thưởng 

Thời gian kích hoạtThời gian xét thưởng
1/6 -> 2/63/6 -> 23/6
3/6 -> 9/610/6 -> 30/6
10/6 -> 16/617/6 -> 7/7
17/6 -> 23/624/6 -> 14/7
24/6 -> 30/61/7 -> 21/7

Điều kiện

  • Đối tác phải đảm bảo tỷ lệ hoàn thành đạt tối thiểu 65% trong thời gian xét thành tích.
  • Cuốc xe “Điểm đến yêu thích” sẽ không được tính là một cuốc xe hợp lệ trong chương trình này.
  • Các trường hợp vi phạm dẫn đến bị khóa tài khoản vĩnh viễn sẽ không được nhận thưởng từ chương trình.
  • Các khoản thuế phát sinh (nếu có) sẽ được Grab khấu trừ trước khi thanh toán.