Gái chảnh cỡ nào mà cứ có bề ngoài sang chảnh và bóp dầy là….