Liên khúc mùa xuân

910

Huong Lan, Elvis Phuong, Tuan Vu, Ngoc Bich, Vu Khanh, Kim Anh

Tape 1
Tape 2