Máy lạnh xe hơi lúc đầu lạnh, sau đó lại không, nguyên nhân vì sao?

504

Có nhiều nguyên nhân gây ra trường hợp này: có thể do bị bụi bám, một quạt không chạy, một quạt không… sau đó nên đến garage gần nhất lấy vòi nước xịt nước vào dàn nóng máy lạnh theo phương thẳng đứng.