Muốn đăng ký chuyển từ GrabCar sang chạy Grab 2 bánh (GrabBike) ?

823

Do dịch bệnh CoVid-19, Grab đã tạm ngưng dịch vụ Grab 4 bánh. Khiến nhiều anh em khó khăn về tài chính, góp bank. Muốn đăng ký chuyển từ GrabCar sang chạy Grab 2 bánh (GrabBike) ?

Link đăng ký chuyển từ GrabCar sang chạy GrabBike: Nhấn tại đây