Sau khi tài khoản mạng xã hội facebook Huong Pham, có đăng dòng trạng thái về cô xe ôm công nghệ khá lớn tuổi. Các bạn làm Youtube đã đến phỏng vấn để biết thêm về hoàn cảnh của cô.

Nữ xe ôm công nghệ GoViet 76 tuổi, hiện đang sinh sống tại Quận 4 – TP.HCM.