Thái Hòa và Kaity Nguyễn | hồn papa da con gái

1915

Hồn Papa, Da Con Gái xoay quanh hai cha con Hải (Thái Hoà) và Châu (Kaity Nguyễn). Hải là một nhân viên tiếp thị ham chơi, hay dựa dẫm vào con gái còn Châu lại là một nữ sinh tài giỏi, nổi bật trong trường. ….công chiếu rạp 28.12.2018