Thưởng Grab 2 bánh TPHCM từ 14/9/2020, cùng khu vực có Kho Báu

150
thưởng grab 2 bánh

Thưởng Grab 2 bánh và Kho Báu tại TPHCM cho số lượng ngọc cao hơn với đơn hàng GrabFood.

Thưởng Grab 2 bánh, cập nhật chức năng mới Kho Báu tại TPHCM. Áp dụng từ 14/09/2020.