Thưởng GrabCar TP.HCM tháng 5/2019

1809
tài xế mới Grabcar T5/2019

Thưởng cho lái xe công nghệ mới (chưa từng đăng ký Grab 4 bánh) ,tham gia hoạt động cùng GrabCar TP.HCM và được kích hoạt trong thời gian từ ngày 29/04/2019 – 31/05/2019

Theo đó, các bác tài công nghệ GrabCar hoàn thành đủ số cuốc xe mỗi tuần trong vòng 3 tuần sẽ được thưởng như dưới đây:

Thưởng cho tài xế đăng ký mới GrabCar T5/2019

Ghi chú:

  • Tài xế cần đảm bảo tỷ lệ hoàn thành đạt >= 65% trong thời gian xét thưởng.
  • Tài xế không đạt được thưởng các tuần đầu tiên vẫn được tham gia & xét thưởng các tuần tiếp theo.
  • Cuốc xe “Điểm Đến Yêu Thích” sẽ không được tính là một cuốc xe hợp lệ trong chương trình này.
  • Các trường hợp vi phạm dẫn đến bị khóa tài khoản vĩnh viễn sẽ không được nhận thưởng từ chương trình.