Tích lũy ngọc Grab mỗi ngày áp dụng từ 10/6/2019

870
tích lũy ngọc grab

Chương Trình thưởng Ngọc bằng cách tích lũy ngọc hàng ngày, áp dụng cho Grab 2 bánh. Không áp dụng cho GrabFood chuyên

TP. Hồ Chí Minh

thưởng grab mỗi ngày
Chương trình thưởng ngọc hàng ngày – Grab 2 bánh TPHCM

Hà Nội

Chương trình thưởng ngọc hàng ngày – Grab 2 bánh Hà Nội