Grab không được phép phạt tiền đối tác bác tài công nghệ

627

Ứng dụng gọi xe Grab không được phép phạt tiền đối tác bác tài công nghệ. Xe ôm Grab, taxi Grab cũng phạt. Số tiền này sử dụng vào việc gì