VATO Bike: chương trình thưởng xe ôm Vato áp dụng từ 1/11/2019

1806

Ứng dụng gọi xe VATO cập nhật Chương Trình Thưởng xe ôm Vato Bike được áp dụng từ ngày 1/11/2019

Chương trình thưởng VATO Car từ 29/10/2019

Chương trình thưởng VATO Bike này được cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung cho toàn hệ thống, các khu vực TPHCM, Hà Nội, Cần Thơ, Đà Lạt, Đà Nẵng