Xăng – Dầu XUỐNG GIÁ MẠNH

421

– Xăng RON95-III: giảm 538 đồng/lít

– Dầu diesel 0.05S: giảm 1.092 đồng/lít

– Dầu hỏa: giảm 818 đồng/lít

Giá bán các loại xăng, dầu phổ biến trên thị trường hiện đang ở mức giá:

– Xăng E5RON92: không cao hơn 16.272 đồng/lít

– Xăng RON95-III: không cao hơn 17.603 đồng/lít

– Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 14.909 đồng/lít

– Dầu hỏa: không cao hơn 14.185 đồng/lít